Kezdőlap
Kiemelt hírek
Eseménynaptár
Bemutatkozás
Projektszervezet
Tevékenységek
Munkaképességi index
Jogsegélyszolgálat
Linkajánló
Adatvédelmi nyilatkozat
Impresszum
Jogi nyilatkozat
Technikai ajánlás
Honlaptérkép
Kapcsolat

Bemutatkozás

A kiemelt projekt átfogó célja a munkahelyi egészség és biztonság, valamint a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés fejlesztése. A projekt közvetlen céljai közé tartozik a hatósági ellenőrzés rendszerének, folyamatainak fejlesztése, hatékonyságának növelése; az ellenőrzések minőségének, irányultságának és mélységének javítása a munkavédelem és a munkaügy területén; valamint a munkavállalók, a munkáltatók tájékozottságának, tudatosságának növelése.

A projekt megvalósításának hangsúlyos eleme a társadalom minél szélesebb körének megszólítása, a fi gyelemfelkeltés, a cselekvésre ösztönzés, az állampolgárok biztonságos és egészséges munkavégzéssel és jogszerű munkavállalással kapcsolatos magatartásának változtatása, amelyet egy országos kommunikációs és PR kampány keretében valósít meg.

A kampány célcsoportjai között szerepelnek a munkavállalók, a munkaadók, a munkavállalók hozzátartozói, valamint az országos média szereplői is, de a kampány a döntéshozókat, az érdekképviseleteket, szakmai szervezeteket és az önfoglalkoztatókat is szeretné megszólítani. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának (NMH MMI) céljaival összhangban a projekt az előtte álló megvalósítási időszak alatt támogatja a humánerőforrás fejlesztésén keresztül elérhető minőségi javulást, ezért képzési tevékenység keretében komplex feladatként valósul meg az akkreditált tananyagok fejlesztése, egy tudásbázis létrehozását támogató oktatási tevékenység, továbbá egy önfejlesztő képzés megalapozása is.

A munkavédelmi és munkaügyi felügyelők képzésének célja, hogy a szükséges ismeretek átadásával támogassa a vonatkozó munkabiztonsági, munka-egészségügyi, valamint munkaügyi előírások ellenőrzésével járó európai szintű gyakorlati feladatok ellátását.

A munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések hatékonyságának növelése, a foglalkozási eredetű megbetegedések eredményesebb feltárása, megelőzése érdekében a technikai és információs háttér, valamint a munkaszervezés javítása egyaránt szerepel a projekt céljai között. A technikai feltételek fejlesztése a jelenlegi – alapvetően papíralapú – ellenőrzés megújításával, egy sokkal korszerűbb, a munkaadók technikai adottságaival is lépést tartó rendszer megteremtéséhez nyújt segítséget.

A projekt kiemelt elemei között szerepel a munkavédelmi és munkaügyi adatok hatékonyabb felhasználása érdekében a döntés-előkészítés és elemző kapacitás megerősítése. E tevékenység a komplex nemzetgazdasági elemzéseket szolgáló, elemző módszerek kibővítésével, fejlesztésével a munkavédelmi és munkaügyi helyzet magasabb szintű vizsgálatára és elemzésére ad lehetőséget. A fejlesztés a kormányzatot és a szakmai szerveket támogatja a pontosabb közép és hosszú távú stratégiák meghatározásában, de segítséget nyújthat a szakmai ágazatok vezetői számára is a szükséges stratégiai döntések meghozatalában. Az elemző kapacitások fejlesztése jelentős mértékben hozzájárulhat munkavédelmi ésmunkaügyi ellenőrzés irányelveinek célirányosabb megállapításához, ezen kívül lehetőség nyílna a munkáltatók kockázatértékelés alapú veszélyességi besorolására is.

Az elemző kapacitás megerősítésével a NMH MMI számára számos tevékenység – egyebek között a munkavédelmi és munkaügyi szakmai döntések előkészítésének támogatása, Magyarország munkavédelmi és munkaügyi helyzetének pontosabb feltérképezése, statisztikai számításokkal alátámasztott tendenciák és trendek megállapítása – válik teljesebbé.

A módszertani fejlesztés témakörébe tartozik a munkaképességi index felmérés lebonyolítása, amely a foglalkozás-egészségügy mindennapos használatában a munkaképesség megtartását célzó tevékenység segédeszköze lehet. Segítségével a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok időben kiszűrhetik azokat a munkavállalókat és csoportokat, amelyeknek támogató intézkedésekre van szükségük, és előrejelzik a közeljövőben bekövetkező munkaképtelenséget.

Jelen projekt feladatai közé tartozik egy – a TÁMOP-2.5.3. pályázati felhívás keretében megvalósuló – ingyenes jogsegélyszolgálat tevékenységének koordinálása, az egységes működés fejlesztése és támogatása. Ezen belül a jogsegélyszolgálatok tájékoztatása és tapasztalatcseréje konferenciák szervezésével, a jogsegélyszolgálatot ellátó jogászok képzésének koordinálásával valósul meg, valamint feladatunk egységes iratminta tár létrehozása; a jogsegélyszolgálatok által ellátott esetek nyilvántartása, összesítések,elemzések készítése; a tevékenység és az Alternatív vitarendezési módok népszerűsítése.