Kezdőlap
Kiemelt hírek
Eseménynaptár
Bemutatkozás
Projektszervezet
Tevékenységek
Munkaképességi index
Jogsegélyszolgálat
Linkajánló
Adatvédelmi nyilatkozat
Impresszum
Jogi nyilatkozat
Kapcsolat
Tevékenységek
  Folyamatok technikai támogatása
  Szakterületi képzések
  Kommunikáció
  Döntés-előkészítés
  Jogsegélyszolgálatok koordinációja
   
  Folyamatok technikai támogatása - (vissza)
 

– az ellenőrzési tevékenység és a működési folyamatok technikai támogatása –

** A tevékenység általános tartalma **

Az ellenőrzési tevékenység és a működési folyamatok technikai támogatása a legfontosabb lépés a munkavédelmi és munkaügyi felügyelők hatósági feladatellátásának hatékonyabbá tételében. A technikai fejlesztés megalapozza az elemzői és döntéshozói információszolgáltatást, támogatja a minőségirányítási rendszer bevezetését és működtetését, valamint a felügyelők, kontrollerek, operátorok képzését, a tudásuk naprakészen-tartását. A fejlesztést követően a felügyelői munkát helyszíni adatszolgáltatással és információ-ellenőrzés lehetőségének biztosításával, a központi rendszer távelérésével támogatjuk, csökkentve ezzel a panaszok és vitás esetek számát, illetve növelve az adott létszámmal végezhető munka hatékonyságát és minőségét is.

** A tevékenység célja **

A fejlesztés célja a munkavédelmi és munkaügyi felügyelők hatósági feladatellátásának hatékonyabbá tétele a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának (NMH MMI) technikai hátterének megerősítésével. Az NMH MMI minőségirányítási rendszerének bevezetését és működtetését is az ebben a projekt elemben megvalósuló technikai fejlesztések alapozhatják meg.

A fejlesztés célja egy korszerű informatikai rendszer létrehozása, amely hatékonyan támogatja az ellenőrzési folyamatokat, illetve a munkavédelmi és munkaügyi felügyelők napi munkavégzését. Az informatikai rendszer kialakítása korszerűsítéssel, a meglévő rendszerek egyes elemeinek tovább-vagy átfejlesztésével, új komponensek integrálásával történik.

Az új szakmai rendszernek biztosítja a helyszíni ellenőrzések elektronikus támogatását, ennek megvalósításához az ellenőrzési folyamatok újraszabályozása is megvalósul, valamint új eszközök és műveletek kerülnek beillesztésre a szokásos ellenőrzési metódusokba.

A technikai fejlesztés fontos eleme a munkaegészségügyi eszközfejlesztés, amelynek keretében az NHM MMI Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztályának műszerparkja kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy a foglalkozási megbetegedések korábban, hatékonyabban, pontosabban azonosíthatóvá váljanak és a munkavállalók egészségének és munkavégző képességének megőrzése javulhasson.

Azokon a munkahelyeken, ahol a gépjárművezetők munka- és pihenőidejének nyilvántartására kizárólag tachográf berendezés szolgál, ezen tachográfok által nyilvántartott munkaidőt az eljáró munkaügyi felügyelőnek ellenőriznie kell. A tachográf korongok programba való beolvasása a szkenner segítségével történik.

A mobil eszközökkel történő helyszíni ellenőrzés során valamint az elektronikus ügyintézésből keletkező nagy mennyiségű adat (űrlapok adatai, fényképek, videofelvételek, hangfelvételek, jegyzőkönyvek, iratmásolatok, ügyfélkapu) biztonságos tárolása érdekében a kedvezményezett hálózati tároló rendszerének bővítése önálló, nagy sebességű és megfelelő kapacitású hardver eszközökkel valósítható meg.

**A tevékenység célcsoportjai **

A tevékenység közvetlen célcsoportjai az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága, valamint a munkavédelmi és munkaügyi felügyelők.

A tevékenység közvetett célcsoportjai a munkavállalók és a munkáltatók.

** A megvalósítás konkrét elemei **

 • A munkavédelmi és munkaügyi felügyelők napi munkáját és az NMH folyamatait támogató és követő új informatikai alkalmazás bevezetése, tesztelése, oktatása;
 • A felügyelők hatósági feladataik támogatásához speciális mobil eszközök beszerzése;
  Munkavédelmi felügyelők mobil mérőműszerekkel való ellátása;
 • Munkabaleseti helyszíneléshez szükséges felszerelés biztosítása;
 • Munkaügyi felügyelőségek számára tachográf adatai vizsgálatához szükséges eszközök;
 • Informatikai hálózati tárolókapacitás bővítése;
 • Egészségügyi diagnosztikai eszközök beszerzése
 • Munkahelyi légszennyezők és biológiai expozíciós mutatók vizsgálati feltételeinek fejlesztése
 • Klinikai laboratóriumi vizsgálatok feltételeinek fejlesztése
 • Klinikai vizsgálatok feltételeinek fejlesztése
 • Digitális röntgen felvételi rendszer
 • Belgyógyászati – kardiológiai vizsgálatokhoz szükséges eszközök
 • Neurológiai vizsgálatokhoz szükséges eszközök
 • Szemészet vizsgálatokhoz szükséges eszközök
 • Bőrgyógyászat vizsgálatokhoz szükséges eszközök

 • Somatológiai egészségfelmérő rendszer
   Szakterületi képzések - (vissza)
 

– munkavédelmi, munkaügyi és munkaegészségügyi szakterületi képzések –

** A tevékenység általános tartalma **

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága (a továbbiakban: NMH MMI), valamint kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei (a továbbiakban: Szakigazgatási szervek) kormánytisztviselőinek lépést kell tartaniuk a munka világának folyamatos változásával. A hatékony és eredményes feladatellátáshoz naprakész tudással szükséges rendelkezni az előírások változása, valamint a technológia fejlődése kapcsán megjelenő új ismeretek vonatkozásában. Ezen szakmai ismeretek hatósági szemléletű elsajátítására az oktatási rendszerben nem nyílik lehetőség.

A Munkavédelmi, munkaügyi és munka-egészségügyi szakterületi képzések tevékenység a munkavédelmi és a munkaügyi terület fejlesztését a projekt keretein belül az alábbi projektelemek megvalósításával támogatja:

 • tananyagfejlesztés,
 • akkreditált képzési programok alapján szakmai képzések megvalósítása,
 • a tananyagok széleskörű elérésének biztosítása,
 • személyiség- és készségfejlesztő képzések lebonyolítása,
 • szakirányú továbbképzés fejlesztése és pilotképzés lebonyolítása.

** A tevékenység célja **

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai között szerepel – az NMH MMI céljaival összhangban - a szakigazgatási szervek humánerőforrás fejlesztésén keresztül a hatékonyság és az ellenőrzés minőségének növelése, valamint a szolgáltatás jellegű feladatok ellátása során az ügyfélbarát szemlélet hatóságon belüli kiszélesítése.

** A tevékenység célcsoportjai **

Közvetlen célcsoportjai:

 1. az NMH MMI munkatársai,
 2. a szakigazgatási szervek kormánytisztviselői.

A tevékenység közvetett célcsoportja felöleli az egész társadalmat, hiszen az egészséges és biztonságos munkavégzés, valamint a jogszerű foglalkoztatás, akár ha csak közvetve is, de mindenki számára lényeges szempontok a mindennapi életük során.

Ennek megfelelően a közvetett célcsoportok közé tartoznak:

 1. a munkavállalók (köztük a veszélyeztetett csoportok, alacsony iskolai végzettségű vagy szakképzetlen munkavállalók és az önfoglalkoztatók),
 2. a munkáltatók,
 3. a nyilvántartott álláskeresők,
 4. a munkavállalók hozzátartozói,
 5. a munkaerőpiacra jövőben visszatérő vagy belépő munkavállalók,
 6. a gimnáziumi és szakközépiskolai végzős hallgatók, felnőttképzésben résztvevők, felsőoktatásban tanulók és a diákmunkában résztvevők.

** A megvalósítás konkrét elemei **

A tananyagfejlesztés és akkreditált képzési programok alapján szakmai képzések megvalósítása:

A 15 akkreditált képzési programhoz kapcsolódó tananyagok tematikájaként a munkavédelmi és a munkaügyi területet érintően is olyan témakörök kerültek kiválasztásra, amelyek a hatósági tevékenység gyakorlati szempontú fejlesztését támogatják.

A képzési programok alapján 52 alkalom keretében valósítunk meg szakmai képzéseket a közvetlen célcsoport bevonásával.

** A tananyagok széleskörű elérésének biztosítása **

A Projekt keretében vállalt egyik indikátor az azon intézmények száma, amelyek a kifejlesztett tananyagokat felhasználják. Ennek megfelelően a tananyagokat összesen 250 intézménynek juttatjuk el.

** Személyiség- és készségfejlesztő képzések lebonyolítása **

A személyiség- és készségfejlesztő, továbbá az egyéb személyes kompetenciák fejlesztését célzó képzéseket külső szolgáltató bevonásával valósítjuk meg az NMH MMI, valamint a szakigazgatási szervek kollégáinak részvételével.

** Szakirányú továbbképzés fejlesztése és pilotképzés lebonyolítása **

A munkavédelmi szakemberek számára a jelenlegi képzési struktúrában még nem szereplő szakirányú továbbképzés fejlesztését és pilotképzés lebonyolítását valósítjuk meg a későbbiekben.

A fejlesztés célja, hogy az ezen a szakon végzett szakemberek specialistára jellemző jártasságot szereznek a – bármely munkáltatónál bekövetkezett – foglalkozási megbetegedésekre és a munkabalesetekre vonatkozóan a kiváltó okok azonosítása, a megelőzési módszerek kialakítása és bevezetése, a vizsgálati, továbbá az értékelési módszerek alkalmazása, fejlesztése, valamint új módszerek kidolgozása területén.

** A tevékenység keretében eddig megvalósult eredmények az alábbiak **

10 munkavédelmi és 5 munkaügyi tárgyú képzési program akkreditációja valósult meg,
10 témakörben munkavédelmi, 5 témakörben munkaügyi szakmai tartalmú tananyagot fejlesztése zajlott le.

 

   Kommunikáció - (vissza)
 

– társadalmi kommunikáció, PR tevékenység –

** A tevékenység általános tartalma **

A TÁMOP-2.4.8-12/1-12-0001 kiemelt projekt Társadalmi kommunikáció – PR tevékenység tartalmát, feladatait alapvetően az információátadást, a figyelemfelkeltést és cselekvést ösztönző, elősegítő aktivitások határozzák meg. A tevékenység elemei az állampolgárok biztonságos munkavégzéssel és jogszerű munkavállalással kapcsolatos magatartásának változtatását célozzák meg különböző kommunikációs csatornák, PR eszközök alkalmazásával.


** A tevékenység célja **

A kiemelt projekt Társadalmi kommunikáció – PR tevékenységének célja elsősorban a munkavállalók és munkáltatók figyelmének ráirányítása a biztonságos és jogszerű munkavégzés fontosságára, érzékenységük, fogadókészségük növelése a balesetek megelőzését és a jogérvényesítést segítő információkra. A munkavállalói tudatosság és magasabb szintű, biztonságra és jogszerű munkavállalásra vonatkozó ismeretszint elérése mellett további cél, hogy a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek beazonosíthatóak legyenek a megelőzést célzó törekvések és eredmények mögött.

** Célcsoportok **

A projekt célkitűzései számos társadalmi csoportot érintenek, de elsődlegesen a munkaadókat, a munkavállalók és hozzátartozóik lehető legszélesebb körét valamint a médiát és a médián keresztül a tágabb értelemben vett nyilvánosságot kívánja megszólítani. A foglalkoztatás elsődleges szereplőin kívül a döntéshozók, érdekképviseletetek, szakmai szervezetek és nem utolsó sorban az önfoglalkoztatók, például egyéni vállalkozók, kistermelők is fontos, közvetett célcsoportjai a Társadalmi kommunikáció, PR tevékenységnek.

** A megvalósítás elemei **

 • A kitűzött célok elérése érdekében a Társadalmi kommunikáció – PR tevékenység
  rendezvényei, előadásai,
 • szakkiállításokra, fesztiválokra összeállított szakmai és interaktív programjai,
 • tájékoztató kiadványai, médiakampánya
  és online felületei révén vonja a projekt hatókörébe a munkahelyi biztonság és jogszerű működés elősegítéséért tenni képes szakembereket, szociális partnereket, döntéshozókat, illetve közvetíti a tudatos, felelős munkavállalást elősegítő információkat.

** Eredmények **

A Társadalmi kommunikáció – PR tevékenység célcsoportjai a megvalósítás első évében szakmai rendezvényeken, elsősorban szakkiállítások keretén belül szervezett szimpóziumokon keresztül illetve fesztiválok helyszínein belül megvalósított interaktív programok segítségével kaphattak információkat saját foglalkoztatási környezetükkel, szakterületükkel kapcsolatban.


A projekt és közreműködő partnerei által szervezett programok előadásokkal, bemutatókkal, sokszor interaktív, játékos formában tették lehetővé a munkavállalás egyes jogi és biztonsági kockázatainak és a megelőzés lehetőségeinek megismerését.

Szakmai rendezvények, szakkiállítások
Construma Munkavédelmi Akadémia
Véd-Tech Védelmi Technológiák Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szakkiállítás, „Megelőzéssel a gépipar biztonságáért” című szimpózium

 

   Döntés-előkészítés - (vissza)
 

- elemző kapacitás megerősítése, módszertani fejlesztés –

** A tevékenység általános tartalma **

A „Döntés-előkészítés, elemző kapacitás megerősítése, módszertani fejlesztés”, tevékenység a munkavédelemi és a munkaügyi hatósági ellenőrzés során keletkezett, és az egyéb, a munkaerőpiac helyzetének leírásával kapcsolatba hozható adatok és elemző módszerek kibővítésével, fejlesztésével lehetőséget ad a munkavédelmi és munkaügyi helyzet magasabb szintű vizsgálatára és elemzésére.

** A tevékenység célja **

A tevékenység célja, hogy a módszertani fejlesztés által a szakmai ágazatok vezetői számára hatékony támogatást nyújtson a szükséges stratégiai döntések meghozatalához, a kormányzatot és a szakmai irányító szervet támogassa a pontosabb közép és hosszú távú stratégiák megalapozásában, valamint a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés irányelveinek célirányosabb megállapításában. További cél, hogy a módszertani fejlesztés eredményeképpen lehetővé váljon a munkáltatók kockázatértékelés alapú veszélyességi besorolása.


** A tevékenység célcsoportjai **

 • a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkatársai,
 • kormányzati szereplők,
 • szakmai irányítószervek,
 • szakmai ágazatok vezetői,
 • társadalmi partnerek (szakszervezetek, munkáltatói szervezetek képviselői, egyéb civil szereplők) köre,
 • munkavállalók,
 • munkáltatók.


** A megvalósítás konkrét elemei **

A rendelkezésre álló kérdőívek, adatok alapján elindult a munkavédelmi és munkaügyi helyzet vizsgálata és elemzése. Az elemző kapacitás megerősítéséhez a tevékenységen belüli elemzőcsoport munkája mellett külső szakemberek bevonására is sor került az alábbi feladatok támogatására:

 • az elemző-statisztikai módszertan kidolgozása,
 • az elemző csoport munkáját támogató elemző szoftver beszerzése, valamint a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések kockázatkezelő módszertanának elkészítése,
 • a munkavédelmi, munkaügyi felügyelői munka folyamatoptimalizálása.


Szintén a módszertani fejlesztés keretében zajlik a munkaképességi index felmérés lebonyolítása, amely a foglalkozás-egészségügy mindennapos használatában a munkaképesség megtartását célzó tevékenység segédeszköze lehet. Segítségével a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok időben kiszűrhetik azokat a munkavállalókat és csoportokat, amelyeknek támogató intézkedésekre van szükségük, és előrejelzik a közeljövőben bekövetkező munkaképtelenséget. Az eredetileg Finnországban kidolgozott Munkaképességi Index alapja egy olyan rövid, hét kérdésből álló kérdőív, amely gyorsan alkalmazható szűrésre, illetve a munkaképességi állapot nyomon követésére.

Az eredetileg Finnországban kidolgozott Munkaképességi Index alapja egy olyan rövid, hét kérdésből álló kérdőív, amely gyorsan alkalmazható szűrésre, illetve a munkaképességi állapot nyomon követésére. A kérdésekre adott válaszok előrejelzik, hogy az adott egyén az aktuális munkáját képes lesz-e hosszabb távon is folytatni.

** A módszertan alkalmazásának előnyei minden szereplő számára: **

 • a munkavállaló segítséget kaphat munkaképességének fenntartására,
 • a munkáltató növelheti a termelékenységét és meg tudja tartani a nagy munkatapasztalatú dolgozóit,
 • a foglalkozás-egészségügyi szolgálat a napi rutinban is gyorsan és hatékonyan használható eszközt kap,
 • a társadalom is jól jár, mert csökkenhet a rokkantsági teher, ráadásul tevékenyebb és egészségesebb nyugdíjas kor várhat a jobb munkaképességűekre.
 •  

  A Munkaképességi Index jó felhasználhatóságát jelzi, hogy eddig több mint 26 nyelvre lefordították, alkalmazzák a mindennapokban és a tudományos életben, valamint rendszeresen tartanak nemzetközi kongresszusokat a témában.
  undefined

  2013. május 15-16-án konferencia keretében került sor a „Munkaképességi Index” és a munkaegészségügyi eszközfejlesztés bemutatására. A konferencia elsődleges célcsoportjai közé tartoztak a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkatársai, valamint kiemelten a társadalmi partnerek (szakszervezetek, munkáltatói szervezetek képviselői, egyéb civil szereplők) köre.

  A kétnapos rendezvény lehetőséget biztosított mindkét célcsoport közvetlen eléréséhez, valamint számukra hasznos, releváns és naprakész információk nyújtásához.


  A Munkaképességi Index kérdőív fordítását és hazai viszonyokra történő adaptálását követően a szociometriás háttér kiegészült olyan kérdésekkel, amelyek relevánsak a kérdéskör hazai vonatkozásában. A magyar nyelvű változatot a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztálya készítette, s jelenleg is ezzel kapcsolatos kutatást és fejlesztést folytat a TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt keretében.

   Jogsegélyszolgálatok koordinációja - (vissza)
 

– a legális foglalkoztatás elősegítése a munkajog és a vállalkozóvá válás kapcsán ingyenes jogsegélyszolgálatot nyújtó TÁMOP-2.5.3.B pályázati felhívás keretében megvalósuló projektek szakmai koordinálása –

** A tevékenység általános tartalma **
A TÁMOP-2.4.8-12 kiemelt projekt keretében működő projektelem feladata a TÁMOP 2.5.3.B pályázati felhívás nyertes szervezetei által irányított Országos Jogpont+Mini hálózat tevékenységének koordinálása, az egységes működés fejlesztése és támogatása. Ezen belül a jogsegélyszolgálatok tájékoztatása és tapasztalatcseréje konferenciák szervezésével, a jogsegélyszolgálatot ellátó jogászok képzésének koordinálásával valósul meg, valamint feladatunk egységes iratminta tár létrehozása; a jogsegélyszolgálatok által ellátott esetek nyilvántartása, összesítések, elemzések készítése; a tevékenység és az Alternatív vitarendezési módok népszerűsítése.

** A tevékenység célja **

A TÁMOP-2.5.3.B pályázati felhívás keretében megvalósuló projektek céljai és tevékenységei jól illeszkednek a TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljaihoz.

** A tevékenység célja **

•a munkavállalói célcsoportok tudatosságának, tájékozottságának és ismereteinek fejlesztése, szemléletformálása,
•a munkáltatók (elsősorban kis- és középvállalkozások) ismereteinek bővítése munkavédelem és munkaügy területén,
•a jogsegély szolgálatok tevékenységének népszerűsítése,
•minden régió Jogsegély szolgálatának tájékoztatása és tapasztalatcseréjének megszervezése olyan témakörök beépítésével, amelyek hozzájárulhatnak a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és jogszerűtlen foglalkoztatás megelőzéséhez, illetve az esetleges jogsértések megszüntetéséhez.

** A tevékenység célcsoportjai **
•A TÁMOP 2.5.3.B pályázati kiírás nyertes szervezeteiben dolgozó projektmegvalósítók.
•Mindazon munkavállalók, munkáltatók és vállalkozók - közvetve pedig mindezek családtagjai -, amelyek a Jogpont+Mini irodákban dolgozó jogászok tájékoztatására és tanácsadó tevékenységére szorulhatnak.

** A megvalósítás konkrét elemei **

 • Tevékenységünk koordinációjával megvalósult 2013. június 5-én, 13-án és 21-én „A Jogászok továbbképzése” elnevezésű akkreditált képzési program, amelynek alapvető célja az volt, hogy a jogsegélyszolgálatot végző jogászok egységes továbbképzést kapjanak a pályázatban megjelölt jogterületek ismeretanyagáról, ezáltal felkészülhessenek a hatékony szolgáltatás nyújtására. Összesen 61 résztvevő kapott tanúsítványt a képzés elvégzéséről.
 • A jogsegélyszolgálatok tapasztalatcseréjének támogatására 2013. augusztus 29-30 között kétnapos konferencia került megrendezésre a Jogpont+Mini irodák jogászai és szakmai megvalósítói részére. A rendezvény keretében a „Mediáció és a resztoratív technikák használata a munkaügyi és más társadalmi területeken jelentkező konfliktusokban” című előadás hangzott el, majd az alternatív konfliktuskezelési eljárásokkal kapcsolatos tudástár bemutatása történt meg. „Az alternatív konfliktuskezelési technikák gyakorlati alkalmazási lehetőségei a jogsegélyszolgálatok munkájában” kerekasztal beszélgetés során nyílt lehetőség a téma megvitatására. A program részeként „Asszertív szervezeti kommunikáció” című interaktív előadáson is részt vehettek a célcsoport tagjai.